Uddrag af fundats

Jens Bo Larsens Mindelegat

 

Uddrag af fundats

Uddrag af fundats

Legatet skal anvendes til indkøb af ny og ældre kunst inden for maleri, skulptur, keramik, mosaik, grafik og håndværk. Der tænkes på udsmykning af egnens skoler, alderdoms- og plejehjem, sportshaller, forsamlingshuse og missionshuse og andre lignende bygninger. Anlæg og offentlige pladser kan også betænkes med legatportioner og ligeledes kan der gives støtte til egnshistoriske arbejder og bevaring af minder med tilknytning til egnen.

 

Jens Bo Larsens Mindelegat er stiftet 1973 af gårdejer Poul Bo Larsen, Bonderupgård, Gilleleje til minde om sin eneste søn Jens Bo Larsens (1944 – 1972).

 

Legatet har til formål at yde tilskud til kunst og kultur (udsmykningsopgaver) samt til bevaring af egnshistorie og minder til gavn og glæde for beboerne i de daværende Søborg-Gilleleje Sogne.

 

Derudover skal der hvert år på Jens Bo Larsens fødselsdag den 21. marts skænkes en hædersgave til en person eller forening, der har ydet en uegennyttig gerning for andres ve og vel.

 

Som generel betingelse er det i legatfundatsen bestemt, at det for eftertiden altid skal fremgå at gaver/tilskud er skænket af Jens Bo Larsens Mindelegat.

 

Legatet bestyres af Turistforeningen for Gilleleje og Omegns bestyrelse. Den udpeger selv sin formand, sekretær og kasserer og den samlede bestyrelse er medbestemmende

 

Ansøgninger til legatet er velkomne og sendes til Turistbureauet Hovedgaden 6F 3250 Gilleleje att. Bestyrelsen.

 

Mindelegatet er fast punkt på dagsordenen ved de månedlige bestyrelsesmøder.

 

På bestyrelsens vegne

Egon Hassert, formand., 2005

 

Foreløbig prøve på ny hjemmeside udarbejdet af Jim Pedersen